درباره مركز

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) جهاد کشاورزی

رشد وتوسعه جا معه انسانی با نیروی کار جامعه و مهارت های وی ارتباط تنگاتنگی دارد. با پیشرفت جامعه وافزایش پیچیدگی فناوری های مربوطه اهمیت نیروی کار آگاه، ماهر و آموزش دیده نیز بیشتر و بیشتر شده است. زیرا دانایی گوهری است که به انسان ها هدیه شده است و آنها با این سرمایه معنوی نه تنها تن وجان خویش را توانا می سازند بلکه حیات اجتماعی را نیز دگرگون میسازند. دگرسازی فردی واجتماعی حاصل دانشی است که بزرگان دینی و خداوند بشریت را به آن فرا خواندند و نخبگان و رهبران اجتماعی، سیاسی ،اقتصادی، وغیره با تمام وجود ازآن بهره گرفتند و سر آمد دیگران بودند و با این ابزار به تغییرات اجتماعی وپیشرفت وتوسعه دست یافتند.

بدون شک دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی نقش مهم و منحصربفردی در تواناسازی نیروی انسانی جوامع دارند . به همین دلیل با توجه به اهمیت استفاده از آب و خاک و کشاورزی - که به عنوان محور توسعه ایران قلمداد شدند و استفاده بهینه از این منابع محدود نقش آموزش در بخش کشاورزی آشکارمی شود. مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) نیز چنین وظیفه مهمی دارد و با توجه به این واقعیت تأسیس شد.

این مرکز پس از تأسیس وزارت جهاد کشاورزی با ادغام دو مرکز آموزش عالی امام خمینی ((ره)) و آموزشکده کشاورزی کرج در مساحتی بیش از 130 هکتار بنیان نهاده شده است. مجموع کارکنان این مرکز 194 نفر است که از این مجموع 16 نفر دارای تحصیلی دکتری،33 نفر کارشناسی ارشد،23 نفر کارشناسی،12 نفر کاردانی،110  نفر دیپلم و زیر دیپلم هستند.

 

وظیفه اصلی مرکز،آموزش دانشجویان در مقاطع کاردانی،کارشناسی وکارشناسی ارشد و نیز برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت وضمن خدمت برای کارکنان وزارت متبوع است. این مرکز آموزشی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی- کاربردی به آموزش دانشجویان در رشته های زیر می پردازد :
آبیاری، تولیدنهال، پرورش قارچ خوراکی، آبخیزداری، نرم افزار رایانه، نگهداری و مرمت ساختمان، آب و فاضلاب، فرش دستبافت، مکانیسین ماشینهای کشاورزی، امور اداری، کتابداری، روابط عمومی و... .
مرکز آموزشی وزارت جهاد کشاورزی برای ارائه خدمات مناسب آموزشی وپژوهشی دارای 3 معاونت فرهنگی و دانشجویی، معاونت آموزشی و پژوهشی و معاونت اداری ومالی و 5 گروه آموزشی می باشد.

design by pafco