تماس با ما

ارتباط با ما

 

مراجعین گرامی به روشهای زیر می توانند با مرکز ارتباط بر قرار نمایند.

 

نشانی و تلفن های کرج:

 کیلومتر 5 جاده ماهدشت، خیابان شهید همت، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

تلفن: 5- 36700872 – 026

دورنگار : 36700880 – 026

email: m_amini@pooyanamayan.com

 

design by pafco